PENEPURFOAM INJEKTEERIMISVAIK


KIRJELDUS:                                                                                                 

Ühekomponentne, polüuretaanvaik mõrade ja pragude injekteerimiseks. Kokkupuutel veega vahustub, moodustab tiheda,elastse ja veekindla vahu piiratud tühimiku ulatuses.

OMADUSED:

·         Injekteerimis vaik on vastupidav hapetele ning mikroorganismidele.

·         Ei sisalda lahusteid ega freooni.

EELISED:

·         Võimalus tihendada hermeetiliselt praod, mõrad ja vuugid millest filtreerub läbi vett.

·         On võimalik hermeetiliselt sulgeda liikuvad mõrad/vuugid, tänu materjali elastsusele.

·         Materjal on ühekomponentne ning on kohe valmis kasutamiseks.

SIHTOTSTARVE:

·         Vee peatamiseks - mõrades, betoonis olevates mikropragudes.

·         Liikuvate ja staatiliste vuukide ( rohkem kui 0,15 mm ) pikaajaliseks hermeteerimiseks.

·         Tühimikkude täitmiseks ehituslikes kontsruktsioonides erinevatest materjalidest          ( tellis, kivi, betoon ).

·         Deformatsiooni vuukide täitmiseks, enne hüdroisaolatsiooni lindi „Peneband“ paigaldamist.

TEHNILISED NÄITAJAD:

Näitaja nimetus

Penepurfoam

Mõõtmise tingimused

Tihedus 25±2 C juures, kg/m3

1000±50

GOST 18329

Dünaamiline viskoossus temperatuuril:

 

 

5 C, Pa C

3,0 ± 0,5

 

25 C, Pa C

0,7 ± 0,1

 

Materjali paisuvus 20±2 C juures, mitte rohkem kui %

Kokkupuutel veega 800%

 

 

PAKENDUS, SÄILITAMINE JA TRANSPORTIMINE:

Pakendus – Metll kanister 20 kg

Säilitamine – 12 kuud alates tehase valmistamise kuupäevast, tehase poolt valmistatud pakendis, kuivas ruumis, temperatuuril - 50 kuni +50 C

Transportimine – Lubatud kõikide transpordi liikidega

KASUTUSJUHEND:

Tööd Penepurfoam injekteerimisvaiguga teostatakse konstruktsiooni temperatuuril +5 kuni +35 C.

PINNA ETTEVALMISTUS:

Mustuse või prahi olemasolu praos, mõras või vuugis vähendab materjali paisumise võimalusi. Mustus tuleb eemaldada vee abil, kas pritsimise või muul moel.

INJEKTEERIMISTÜÜBLITE PAIGALDUS:

Üldjuhul kasutatakse metallist, kuuliga injekteerimistüübleid. Tüüblite avad tuleb puurida 45º all sõltuvalt pinnast. Tüüblite kaugust mõrast,praost või vuugist peab olema ½ konstruktsiooni paksusest. Tüüblite omavaheline kaugus peab olema orienteeruval mitte suurem kui 200 mm. Puuritud augud tuleb puhastada tekkinud puurimisjääkidest ning seejärel paigaldada injekteerimistüüblid.

TÖÖRIISTADE ETTEVALMISTUS:

Injekteerimisvaigu „penepurfoam“ pumpamiseks tuleb kasutada käsi kolbpumpa. Enne tööde alustamist tuleb veenduda pumba töökorras olekut, selleks võib kasutada määrdeõli.

INJEKTEERIMISTÖÖDE TEOSTAMINE:

·         Tuleb veenduda et kõik injekteerimistüüblid on korrapäraselt kinnitatud,seejärel tuleb pump täita „penepurfoam“ materjaliga ning alustada materjali pumpamist konstruktsiooni.

·         „Penepurfoam“ materjali tuleb läbi injekteerimistüüblite pumbata niikaua kuni vaik hakkab, kas mõrast või kuskilt konstruktsioonist välja imbuma. Peale seda liikuda edasi järgmise injekteerimistüübli juurde ning jätkata injekteerimist.

·         Peale tööde lõppu, kui injekteerimistüüblid on ära võetud, täita tekkinud augud „Penecrete“ massiga.

·         „Penepurfoam“ injekteerimisvaigu kulu sõltub olemasoleva mõra, prao või vuugi suurusest/sügavusest.

Tööriistade puhastus:

Peale tööde lõppemist pesta pump läbi määrdeõliga. Juba kivistunud injekteerimisvaiku on võimalik eemaldada ainult mehhaanilisel teel.

OHUTUSNÕUDED:

Töid teostatakse kummikinnastes, juhul kui võimalik kasutada kätel kaitsekreemi. Tööde ajal kasutada kaitseprille. Vältida „Penepurfoami“ sattumist silma, haavadele ning nahale. Nahale sattumisel loputage rohke vee ja seebiga. Materjali silma sattumisel loputada rohke veega ning pöörduda arsti poole.